2/2010

Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

22 stycznia 2010
Betacom

Zarząd Betacom S.A. działając na podstawie § 100 ust. 1 oraz par. 101 ust. 2 i par. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 3 lutego 2010 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2011 r. – 30 lipca 2010 r.
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2011 r. – 10 lutego 2011 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2011 r. – 30 listopada 2010 r.

RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2010 r. – 21 czerwca 2010 r.

Kontakt dla inwestorów