2/2012

Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

18 stycznia 2012
Betacom

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2012 r. – 10 lutego 2012 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2013 r. – 30 lipca 2012 r.
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2013 r. – 8 lutego 2013 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2013 r. – 30 listopada 2012 r.

RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r. – 20 czerwca 2012 r.

Kontakt dla inwestorów