12/2007

Betacom S.A. – treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZ w dniu 25 września 2007 roku

14 września 2007
Betacom

Raport bieżący nr 12/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) – informacje bieżące i okresowe
Data sporządzenia: 14 września 2007 roku
Skrócona nazwa emitenta: BETACOM

Temat: BETACOM S.A. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2007 roku

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 września 2007 roku.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów