35/2005

Betacom S.A. uzupełnienie raportu 26/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku dotyczącego zawarcia znaczącej umowy.

7 października 2005
Betacom

W związku z zakończeniem terminu opóźnienia przekazania informacji do publicznej wiadomości, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku, Zarząd Betacom S.A. informuje, że odbiorcą z branży energetycznej, z którym Spółka zawarła umowę w dniu 29 marca 2004 roku, jest Energetyka Kaliska S.A. z siedzibą w Kaliszu przy
ul. Aleja Wolności 8.

Przedmiotem Umowy była dostawa, montaż i uruchomienie macierzy SAN.
Wynagrodzenie brutto 3.097.763,00 złotych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów