1/2007

Betacom S.A. – Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.

17 stycznia 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. przekazuje w załączniku wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. Zarząd Spółki informuje również, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów