29/2005

Betacom S.A. WZA projekty uchwał

5 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości szczegółowy porządek obrad ZWZA oraz treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 26 września 2005 roku.

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt. 5 RO – WZA projekty uchwał.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów