19/2005

Betacom S.A. zawarcie znaczącej umowy

21 lipca 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 20 lipca 2005r. umowy z PKP Informatyka Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 2,1 mln złotych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż systemu przetwarzania danych z terminem realizacji do dnia 8 sierpnia 2005r.
Wartość brutto w tys. zł 2 117,00.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów