1/2006

Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą

4 stycznia 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 04-01-2006 otrzymał od Prezesa Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538). W dniu 30-12-2005 Pan Mirosław Załęski dokonał transakcji nabycia 1200 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 28,34 pln.
Obecnie Prezes Zarządu Betacom S.A. Pan Mirosław Załęski posiada 238000 sztuk akcji zwykłych emitenta co stanowi 11,78% udziału w kapitale zakładowym oraz daje 238000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,78% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art.160 ust.4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów