12/2008

BETACOM S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.

4 września 2008
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 4 września 2008r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).

W dniach od 1 do 3 września 2008r. Pan Mirosław Załęski dokonał transakcji nabycia 1.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 12,52 PLN.

Obecnie Pan Mirosław Załęski posiada 205.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 10,15% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 205.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,15% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów