6/2008

Betacom S.A. – zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą

21 maja 2008
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2008r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).

W dniu 16.05.2008r. Pan Artur Jurski dokonał transakcji nabycia 7.400 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 13,87 pln.

Obecnie Pan Artur Jurski posiada 45.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 2,23% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 45.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,23% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów