3/2007

Betacom S.A. – zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.

22 stycznia 2007
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2007r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).

W dniu 19.01.2007r. Pan Artur Jurski dokonał transakcji nabycia 4850 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 19,35 pln.

Obecnie Pan Artur Jurski posiada 31500 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 1,56% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 31500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,56% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów