7/2006

Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzajacą

13 lutego 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 13-02-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).
W dniach 10.02.2006, 13-02-2006 Pan Artur Jurski dokonał transakcji nabycia 3650 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 29,81 pln.
Obecnie Pan Artur Jurski posiada 26650 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 1,32% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 26650 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,32% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów