2/2006

Betacom S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą

4 stycznia 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 04-01-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Roberta Fręchowicza zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538). W dniu 30-12-2005 Pan Robert Fręchowicz dokonał transakcji nabycia 1700 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 28,50 pln.
Obecnie Członek Zarządu Betacom S.A. Pan Robert Fręchowicz posiada 272002 sztuk akcji zwykłych emitenta co stanowi 13,47% udziału w kapitale zakładowym oraz daje 272002 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,47% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art.160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów