8/2006

Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarzadzającą

27 lutego 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27-02-2006 otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Roberta Fręchowicza zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538). W dniu 22.02.2006 Pan Robert Fręchowicz dokonał transakcji zbycia 30000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po średniej cenie za akcję 32,70 pln.
Sprzedaż akcji została dokonana na rzecz inwestorów wykazujących duże zainteresowanie nabyciem znacznych pakietów akcji Betacom S.A.
Obecnie Pan Robert Fręchowicz posiada 242002 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 11,98% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 242002 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,98% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 160 ust.4 Ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów