9/2006

Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarządzajacą

27 lutego 2006
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27-02-2006 otrzymał od Prezesa Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538). W dniu 22.02.2006 Pan Mirosław Załęski dokonał transakcji zbycia 34000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po średniej cenie za akcję 32,78 pln.
Sprzedaż akcji została dokonana na rzecz inwestorów wykazujących duże zainteresowanie nabyciem znacznych pakietów akcji Betacom S.A. i była to pierwsza sprzedaż akcji dokonana przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Załęskiego od momentu założenia Spółki Betacom 11 lat temu.
Obecnie Pan Mirosław Załęski posiada 204000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 10,10% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 204000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów