8/2008

BETACOM S.A. zmiana terminu publikacji raportu okresowego

25 czerwca 2008
Betacom

Na podstawie §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz korygując raport bieżący nr 2/2008 opublikowany przez Spółkę 10 stycznia 2008 roku, Zarząd Spółki BETACOM S.A informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2008 roku z 4 lipca 2008 roku na 25 lipca 2008r.

Kontakt dla inwestorów