39/2006

Betacom SA – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 25.09.2006r.

25 września 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 25 września 2006 roku.

1. Pan Robert Frechowicz: 242 002 głosów na Zgromadzeniu, co daje 41,01% głosów zarejestrowanych na tym Zgromadzeniu
2. Pan Mirosław Załęski: 204 000 głosów na Zgromadzeniu co daje 34,57% głosów zarejestrowanych na tym Zgromadzeniu
3. Pan Janusz Smoczyński: 100 000 głosów na Zgromadzeniu co daje 16,95% głosów zarejestrowanych na tym Zgromadzeniu

Podstawa prawna:
Art.70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Kontakt dla inwestorów