30/2007

Betacom SA – Asymilacja akcji serii F i G

20 grudnia 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że na podstawie § 43 ust. 1, 4 i 5 oraz § 85 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Betacom S.A., Zarząd Depozytu postanawia dokonać w dniu 21 grudnia 2007r. asymilacji 100.000 akcji spółki serii F, 70.000 akcji spółki serii i G z 1.850.000 akcjami spółki Betacom S.A.

Akcje objęte asymilacją otrzymają kod PLBTCOM00016

Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 21 grudnia 2007r. kodem PLBTCOM00016 oznaczonych jest 2.020.000 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji spółki Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów