6/2006 korekta

Betacom SA korekta terminów przekazywania raportów okresowych

2 lutego 2006
Betacom

W raporcie nr 5/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku wystąpił błąd pisarski. W ramach sprostowania błędu Zarząd Betacom S.A. informuje:

1. Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego kończącego się
31 marca 2006 roku zostanie opublikowany 6 lutego 2006 roku.

2. Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego kończącego się
31 marca 2007 roku zostanie opublikowany 5 lutego 2007 roku

3. Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego kończącego się
31 marca 2007 roku zostanie opublikowany 14 maja 2007 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów