64/2004

Betacom SA nabycie akcji spółki przez członka zarządu

15 grudnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A informuje, że w dniach 10, 13 i 14 grudnia 2004r. Członek Zarządu BETACOM S.A. Artur Jurski dokonał transakcji nabycia akcji na okaziciela Spółki Betacom S.A. Łączna ilość nabytych akcji wyniosła 5.100 a średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 12,92 zł. Wartość transakcji przekroczyła w złotych polskich równowartość 5.000 EUR.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów