26/2006

BETACOM SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej

24 lipca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 07.07.2006 r. do 24.07.2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę brutto 974.989,84 Euro (netto 799.172 Euro) w ramach realizacji umowy ramowej, o której Betacom S.A. informował w dniu 12.09.2005r. w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Zasady realizacji dostaw, warunki finansowe oraz informacje dotyczące kar umownych zostały określone w umowie ramowej i przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Wartość otrzymanych zamówień w PLN wyniosła brutto 3 859 497,28 i została wyliczona według średniego kursu NBP (tabela kursów nr 142/A/NBP/2006) z dnia 24.07.2006 r.

Przedmiotem umów jest sprzedaż rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto łączną wartość zleceń w PLN, otrzymanych od dnia 07.07.2006 r. do dnia 24.07.2006 r., przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów