22/2006

BETACOM SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej SA w ramach zawartej umowy ramowej.

14 czerwca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 17.03.2006 r. do 13.06.2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę brutto 915 708,82 Euro (750 581 Euro netto) w ramach realizacji umowy ramowej, o której Betacom S.A. informował w dniu 12.09.2005r. w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Zasady realizacji dostaw, warunki finansowe oraz informacje dotyczące kar umownych zostały określone w umowie ramowej i przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Wartość otrzymanych zamówień w PLN wyniosła brutto 3 678 951,76 i została wyliczona według średniego kursu NBP (tabela kursów nr 115/A/NBP/2006) z dnia 14 06 2006 r.

Przedmiotem umów jest sprzedaż rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto łączną wartość zleceń w PLN, otrzymanych od dnia 17.03.2006 r. do dnia 13.06.2006 r., przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Kontakt dla inwestorów