14/2006

Betacom SA otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji

13 marca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o następującej treści:

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w wyniku nabycia akcji Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie przez Fundusze zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (OPERA FNP SFIO, OPERA NGO SFIO i OPERA FIZ), według stanu na dzień 7 marca 2006 roku Fundusze posiadały 112 982 akcje, stanowiące 5,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 112 982 głosów, co stanowi 5,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W dniu poprzedzającym nabycie wyżej wymienione Fundusze posiadały 100 628 akcji stanowiących4,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100 628 głosów, co stanowiło4,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów