70/2004

Betacom SA podłączenie do systemu ESPI

31 grudnia 2004
Betacom

Zgodnie z § 10 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2004 Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 22 października 2004 roku), Zarząd Betacom S.A. informuje, że od dnia 31 grudnia 2004 roku Betacom S.A.. będzie przekazywał informacje w ramach wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy, z wykorzystaniem Systemu ESPI. Operatorem systemu jest Pani Małgorzata Balińska.

Kontakt dla inwestorów