71/2004

Betacom SA podpisanie znaczącej umowy

31 grudnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy w dniu 29 grudnia 2004 r. z firmą z branży transportowej na kwotę brutto 0,9 mln zł. Umowa dotyczy sprzedaży oprogramowania.

Łączna wartość umów podpisanych z firmą transportową w okresie ostatnich 12 miesięcy jest na łączną kwotę brutto 2 mln zł. Kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw dla klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy za łączną kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Kontakt dla inwestorów