67/2004

Betacom SA podpisanie znaczącej umowy

23 grudnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 21 grudnia 2004 umowy z klientem z branży transportowej na kwotę brutto 8,1 mln zł. Zamówienie dotyczy dostawy infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz wykonania usług konfiguracyjnych i instalacyjnych.

Łączna wartość umów dla tego klienta w okresie ostatnich 12 miesięcy jest na łączną kwotę brutto 8,3 mln zł.
Termin realizacji umowy został określony na 5 tygodni od daty podpisania umowy.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów