17/2005

Betacom SA podpisanie znaczącej umowy

14 lipca 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 13 lipca 2005 r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę brutto w wysokości 1,1 mln zł. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna kwota brutto umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 2,6 mln zł.
Kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw rozwiązań informatycznych do tego klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy za kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

W ramach zawartej umowy Betacom dostarczy infrastrukturę informatyczną i będzie realizował usługi serwisowe.

Kwota umów brutto 2602 tys. PLN

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów