15/2005

Betacom SA podpisanie znaczących umów

29 czerwca 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2005r. dwóch umów z PKP Informatyka Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 3.9 mln złotych. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Przedmiotem umowy na kwotę brutto 3,4 mln zł jest sprzedaż systemu przetwarzania danych z terminem realizacji do dnia 17 lipca 2005r., natomiast przedmiotem drugiej umowy na kwotę brutto 566 tys. złotych jest wdrożenie systemu backupowego w ośrodku podstawowym i rezerwowym w terminie 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wartość w tys. zł 3 957.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Kontakt dla inwestorów