4/2005

Betacom SA podpisanie znaczących umów

21 stycznia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 20 stycznia 2005r. aneksu do umowy z firmą informatyczną na kwotę brutto 1,3 mln zł.
Umowa dotyczy rozbudowy systemu do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
Tym samym liczba użytkowników systemu elearningowego została zwiększona do 30.000.

Łączna wartość umów dla tej firmy informatycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła łącznie brutto 2,5 mln zł.
Kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw rozwiązań informatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy za kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów