2/2005

Betacom SA podpisanie znaczących umów

20 stycznia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 18 stycznia 2005r. umowy z firmą Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 6,3 mln zł.

Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych dla jednego z klientów firmy Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów