59/2004

Betacom SA podpisanie znaczących umów

25 października 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 25 października 2004r. umowy z firmą z sektora przemysłowego na kwotę brutto w wysokości 10,8 mln zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

W ramach zawartej umowy Betacom dostarczy infrastrukturę informatyczną służącą rozbudowie środowiska serwerowego.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów