55/2004

Betacom SA podpisanie znaczących umów

11 października 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 8 października 2004r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę brutto w wysokości 1,2 mln zł. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna kwota brutto umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 4,5 mln zł.

Kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw rozwiązań informatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy za kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

W ramach zawartej umowy Betacom dostarczy infrastrukturę informatyczną oraz zrealizuje usługi konfiguracji.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów