62/2004

Betacom SA realizacja znaczących umów

17 listopada 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymaniu w dniu 16 listopada 2004 zamówienia z instytucji finansowej na kwotę brutto 1,1 mln zł. Zamówienie dotyczy dostawy infrastruktury technicznej.
Łączna wartość umów dla tej instytucji w okresie ostatnich 12 miesięcy jest na łączną kwotę brutto 3 mln zł.
Kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw rozwiązań informatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy za kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

W ramach zawartych umów Betacom dostarcza instytucji finansowej infrastrukturę techniczną.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów