43/2004

Betacom SA realizacja znaczących umów

23 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o realizacji umów dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę brutto 3,6 mln zł.
Kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw rozwiązań informatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy za kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

W ramach zawartych umów Betacom dostarcza instytucji finansowej infrastrukturę techniczną, oprogramowanie oraz realizuje usługi serwisowe.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów