39/2005

BETACOM SA sprostowanie raportu bieżącego nr 38/2005 dotyczącego otrzymania zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej.

24 października 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 38/2005 wartość otrzymanych zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w PLN została podana w kwocie netto (956.118,17 Euro netto) a nie jak z treści wynikało w kwocie brutto.
Wartość otrzymanych zamówień w PLN w kwocie brutto wyniosła 4.554.459,31 (1.166.464,16 Euro brutto) i została wyliczona wg średniego kursu NBP (tabela kursów nr 205/A/NBP/2005) z dnia 21.10.2005r.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów