10/2017

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku

21 kwietnia 2017
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017r.:

  1. SURPLUS CAPITAL MANAGMENT SPÓŁKA Z O.O. posiadający 400 000 głosów, dających udział 31,52 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 20 kwietnia 2017 roku oraz 19,80 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Mirosław Załęski posiadający 246 900 głosów, dających udział 19,45 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 20 kwietnia 2017 roku oraz 12,22 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Robert Fręchowicz posiadający 214 000 głosów, dających udział 16,86 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 20 kwietnia 2017 roku oraz 10,59 % w ogólnej liczbie głosów.
  4. Marek Szewczyk posiadający 206 000 głosów, dających udział 16,23% w liczbie głosów na NWZ w dniu 20 kwietnia 2017 roku oraz 10,20 % w ogólnej liczbie głosów.
  5. Jarosław Gutkiewicz posiadający 202 200 głosów, dających udział 15,93 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 20 kwietnia 2017 roku oraz 10,01 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów