4/2016

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2016 roku

6 maja 2016
Betacom
Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 maja 2016r.:
  1. SURPLUS CAPITAL MANAGMENT SPÓŁKA Z O.O posiadający 400 000 głosów, dających udział 36,30 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 5 maja 2016 roku oraz 19,80 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Mirosław Załęski posiadający 250 600 głosów, dających udział 22,74 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 5 maja 2016 roku oraz 12,41 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Robert Fręchowicz posiadający 234 000 głosów, dających udział 21,23 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 5 maja 2016 roku oraz 11,58 % w ogólnej liczbie głosów.
  4. Jarosław Gutkiewicz posiadający 202 200 głosów dających udział 18,35% w liczbie głosów na NWZ w dniu 5 maja 2016 roku oraz 10,01% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów