35/2018

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2018 roku

30 sierpnia 2018
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2018r.:

  1. Marek Szewczyk posiadający 656 500 głosów, dających udział 67,25% w liczbie głosów na WZA w dniu 29 sierpnia 2018 roku oraz 32,50 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Robert Fręchowicz posiadający 214 000 głosów, dających udział 21,92 % w liczbie głosów na WZA w dniu 29 sierpnia 2018 roku oraz 10,59 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Magda Pleskacz posiadająca 63 102 głosów, dających udział 6,46% w liczbie głosów na WZA w dniu 29 sierpnia 2018 roku oraz 3,12 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów