17/2014

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2014 roku

22 lipca 2014
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2014r.:

  1. Surplus Capital Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo – akcyjna posiadający 400 000 głosów, dających udział 31,80 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca 2014 roku oraz 19,80 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Mirosław Załęski posiadający 262 000 głosów, dających udział 20,83 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca 2014 roku oraz 12,97 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Robert Fręchowicz posiadający 243 450 głosów, dających udział 19,35 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca 2014 roku oraz 12,05 % w ogólnej liczbie głosów.
  4. Jarosław Gutkiewicz posiadający 202 200 głosów, dających udział 16,07 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca 2014 roku oraz 10,00 % w ogólnej liczbie głosów.
  5. Artur Jurski posiadający 95 000 głosów, dających udział 7,55 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 21 lipca 2014 roku oraz 4,70 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów