9/2015

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 roku

22 września 2015
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 września 2015r.:

  1. Surplus Capital Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo – akcyjna posiadający 370 000 głosów, dających udział 41,82 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 22 września 2015 roku oraz 18,32 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Mirosław Załęski posiadający 265 500 głosów, dających udział 30,01 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 22 września 2015 roku oraz 13,14 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Robert Fręchowicz posiadający 234 000 głosów, dających udział 26,45 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 22 września 2015 roku oraz 11,58 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów