13/2012

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2012 roku

28 września 2012
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 września 2012r.:

1. Mirosław Załęski posiadający 254 013 głosów, dających udział 42,57 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 27 września 2012 roku oraz 12,57 % w ogólnej liczbie głosów.

2. Robert Fręchowicz posiadający 240 421 głosów, dających udział 40,29 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 27 września 2012 roku oraz 11,90 % w ogólnej liczbie głosów.

3. Artur Jurski posiadający 87 107 głosów, dających udział 14,60 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 27 września 2012 roku oraz 4,31 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów