13/2011

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2011 roku

29 września 2011
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 września 2011r.:

  1. TOTMES TMT S.A. posiadający 383 630 głosów, dających udział 34,92 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 28 września 2011 roku oraz 18,99 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. TOTMES S.A. posiadający 58 325 głosów, dających udział 5,31 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 28 września 2011 roku oraz 2,89 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Jarosław Gutkiewicz posiadający 205 000 głosów, dających udział 18,66 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 28 września 2011 roku oraz 10,15 % w ogólnej liczbie głosów.
  4. Mirosław Załęski posiadający 197 000 głosów, dających udział 17,93 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 28 września 2011 roku oraz 9,75 % w ogólnej liczbie głosów.
  5. Robert Fręchowicz posiadający 190 501 głosów, dających udział 17,34 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 28 września 2011 roku oraz 9,43 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów