9/2016

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku

30 sierpnia 2016
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2016r.:

  1. SURPLUS CAPITAL MANAGMENT SPÓŁKA Z O.O posiadający 400 000 głosów, dających udział 44,45 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 30 sierpnia 2016 roku oraz 19,80 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Mirosław Załęski posiadający 250 600 głosów, dających udział 27,85 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 30 sierpnia 2016 roku oraz 12,41 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Robert Fręchowicz posiadający 234 000 głosów, dających udział 26,01 % w liczbie głosów na NWZ w dniu 30 sierpnia 2016 roku oraz 11,58 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów