11/2020

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

1 września 2020
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r.:

 1. Marek Szewczyk posiadający 606.000 głosów, dających udział 52,49% w liczbie głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz 30,00 % w ogólnej liczbie głosów;
 2. Robert Fręchowicz posiadający 212.600 głosów, dających udział 18,41 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz 10,52 % w ogólnej liczbie głosów;
 3. Antonio Zaragoza posiadający 107.284 głosów, dających udział 9,29 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz 5,31 % w ogólnej liczbie głosów;
 4. Magda Pleskacz posiadająca 67.720 głosów, dających udział 5,87% w liczbie głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz 3,35 % w ogólnej liczbie głosów;
 5. Porozumienie akcjonariuszy o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. obejmujące: 1) Mateusza Michalaka, 2) Julię Rudzińską, 3) Jacka Wiankowskiego oraz 4) Jerzego Szendzielarza, posiadających 161.000 głosów, tj. 13,94 % głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz 7,97 % w ogólnej liczbie głosów; w tym:
  Mateusz Michalak – 44.500 głosów, tj. 3,85 % głosów na ZWZ oraz 2,20 % ogólnej liczby głosów;
  Julia Rudzińska – 45.200 głosów, tj. 3,92 % głosów na ZWZ oraz 2,24 % ogólnej liczby głosów;
  Jacek Wiankowski – 46.350 głosów, tj. 4,01 % głosów na ZWZ oraz 2,29 % ogólnej liczby głosów;
  Jerzy Siendzielarz – 24.950 głosów, tj. 2,16 % głosów na ZWZ oraz 1,24 % ogólnej liczby głosów.

Kontakt dla inwestorów