20/2006

Betacom SA wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.

4 maja 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. przekazuje wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku. Zarząd Spółki informuje również, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2005 roku:
1) Raport 1/2005 z dnia 6 stycznia 2005r. – Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy,
2) Raport 2/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. – Betacom SA podpisanie znaczących umów,
3) Raport 3/2005 z dnia 20 stycznia 2005r. – Betacom SA przychody w grudniu,
4) Raport 4/2005 z dnia 21 stycznia 2005r. – Betacom SA podpisanie znaczących umów,
5) Raport 5/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. – Betacom SA zbycie znacznego pakietu akcji,
6) Raport 6/2005 z dnia 9 lutego 2005r. – Betacom SA terminy przekazywania raportów okresowych,
7) Raport 7/2005 z dnia 18 lutego 2005r. – Betacom SA przychody w styczniu,
8) Raport 8/2005 z dnia 14 marca 2005r. – Betacom SA podpisanie znaczącej umowy,
9) Raport 9/2005 z dnia 21 marca 2005r. – Betacom SA przychody w lutym,
10) Raport 10/2005 z dnia 23 marca 2005r. – Betacom SA umowa o linię kredytową-gwarancyjną,
11) Raport 11/2005 z dnia 20 kwietnia 2005r. – Betacom SA przychody w marcu,
12) Raport 12/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. – Betacom SA nabycie akcji przez Członka Zarządu,
13) Raport 13/2005 z dnia 5 maja 2005r. – Betacom SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
14) Raport 14/2005 z dnia 24 czerwca 2005r. – Betacom SA zawarcie znaczącej umowy,
15) Raport 15/2005 z dnia 29 czerwca 2005r. – Betacom SA podpisanie znaczących umów,
16) Raport 16/2005 z dnia 5 lipca 2005r. – Betacom SA deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
17) Raport 17/2005 z dnia 14 lipca 2005r. – Betacom SA podpisanie znaczącej umowy,
18) Raport 18/2005 z dnia 18 lipca 2005r. – Betacom SA nabycie akcji przez Członka Zarządu,
19) Raport 19/2005 z dnia 20 lipca 2005r. – Betacom SA zawarcie znaczącej umowy,
20) Raport 20/2005 z dnia 4 sierpnia 2005r. – Betacom SA zawarcie znaczącej umowy,
21) Raport 21/2005 z dnia 10 sierpnia 2005r. – Betacom SA zwołanie WZA,
22) Raport 22/2005 z dnia 23 sierpnia 2005r. – Betacom SA umowa o kredyt bankowy,
23) Raport 24/2005 z dnia 24 sierpnia 2005r. – Betacom SA podpisanie znaczących umów,
24) Raport 26/2005 z dnia 5 września 2005r. – Betacom SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
25) Raport 27/2005 z dnia 5 września 2005r. – Betacom SA sprawozdanie Rady Nadzorczej Betacom S.A.,
26) Raport 28/2005 z dnia 5 września 2005r. – Betacom SA powołanie Członków Zarządu na nową kadencję,
27) Raport 29/2005 z dnia 5 września 2005r. – Betacom SA WZA projekty uchwał,
28) Raport 30/2005 z dnia 5 września 2005r. – Betacom SA decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy,
29) Raport 31/2005 z dnia 12 września 2005r. – Betacom SA umowa ramowa TP SA,
30) Raport 32/2005 z dnia 26 września 2005r. – Betacom SA treść uchwał podjętych na WZA w dniu 26.09.2005 r.,
31) Raport 33/2005 z dnia 26 września 2005r. – Betacom SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 26.09.2005 r.,
32) Raport 34/2005 z dnia 26 września 2005r. – Betacom SA decyzja WZA o wypłacie dywidendy,
33) Raport 35/2005 z dnia 7 października 2005r. – Betacom SA uzupełnienie raportu 26/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku dotyczącego zawarcia znaczącej umowy,
34) Raport 36/2005 z dnia 11 października 2005r. – Betacom SA przydział akcji serii G przez subemitenta w ramach programu motywacyjnego,
35) Raport 37/2005 z dnia 11 października 2005r. – Betacom SA nabycie przez Członka Zarządu akcji serii G w ramach programu motywacyjnego,
36) Raport 38/2005 z dnia 21 października 2005r. – Betacom SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej,
37) Raport 39/2005 z dnia 24 października 2005r. – Betacom SA sprostowanie raportu bieżącego nr 38/2005 dotyczącego otrzymania zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej,
38) Raport 40/2005 z dnia 17 listopada 2005r. – Betacom SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej,
39) Raport 41/2005 z dnia 18 listopada 2005r. – Betacom SA umowa z CDM PEKAO S.A.,
40) Raport 42/2005 z dnia 29 listopada 2005r. – Betacom SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej,
41) Raport 43/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. – Betacom SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej,
42) Raport 44/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. – Betacom SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarządzającą,
43) Raport 45/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. – Betacom SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarządzającą,

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2005 roku:
1) Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005 roku w dniu 1 lipca 2005 roku,
2) Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku w dniu 2 grudnia 2005 roku,
3) Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2005 roku w dniu 12 maja 2005 roku,
4) Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku w dniu 4 sierpnia 2005 roku,
5) Raport za II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku w dniu 4 listopada 2005 roku.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Kontakt dla inwestorów