32/2006

BETACOM SA WZA – projekty uchwał

31 sierpnia 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości szczegółowy porządek obrad ZWZA oraz treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 25 września 2006 roku.

Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt. 5 RO – WZA projekty uchwał

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów