36/2006

Betacom SA zawarcie znaczącej umowy

15 września 2006
Betacom
Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od Spółki Lumena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 14 września 2006r. zamówienia na kwotę brutto 2 562 000,00 PLN.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu informatycznego i oprogramowania.Czas realizacji zamówienia wynosi 4 tygodnie.Kryterium uznania zamówienia za znaczące jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów