14/2005

Betacom SA zawarcie znaczącej umowy

24 czerwca 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 23 czerwca 2005 r. umowy z firmą z branży technologicznej na łączną kwotę brutto w wysokości 13,0 mln złotych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Przedmiotem Umowy jest zakup rozwiązania informatycznego na które składa się dostawa serwerów pracujących w klastrze wraz z oprogramowaniem i usługami 3 letniego wsparcia technicznego przeznaczonego dla instytucji finansowej.

Betacom zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 tygodni.

Wartość umowy 13 003 tyś. PLN.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt4 RO- spełnienie lub nie warunku w znaczącej umowie

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów