53/2004

Betacom SA zawarcie znaczącej umowy

17 września 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu i otrzymaniu w dniu 17 września 2004 r. umowy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” na łączną kwotę brutto w wysokości 1.65 mln złotych.

Łączna wartość umów podpisanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Betacom a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” wynosi 2 mln. zł. Kryterium uznania sumy umów za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom przez przychody ze sprzedaży za okres ostatnich 12 miesięcy.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego służącego zarządzaniu infrastrukturą informatyczną w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. W ramach umowy Betacom dostarczy urządzenia, oprogramowanie, wykona usługi instalacyjne, wdrożeniowe i szkoleniowe w zakresie systemu zarządzania serwerami, stacjami roboczymi, help desku, systemami druku, infrastruktury sieciowej LAN i WAN.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów