36/2004

Betacom SA zawarcie znaczącej umowy

29 lipca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o zawarciu w dniu 29 lipca 2004 r. umowy z firmą IBM Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 4.052.876 złotych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Przedmiotem Umowy jest zakup rozwiązania informatycznego przeznaczonego dla instytucji finansowej , które IBM nabędzie od Betacom w celu przekazania go w odpłatne użytkowanie na mocy umowy leasingu.

Betacom dostarczy i zainstaluje w siedzibie instytucji finansowej rozwiązanie informatyczne w terminie 14 dni.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów